Voorwoord: Marokko toont veerkracht

0
609

Voorwoord van Z.Em.

Ambassadeur van het Koninkrijk Marokko in België

 

In de context van wereldwijde economische vertraging, toont de Marokkaanse economie veerkracht, dankzij de openheid die ze aan de dag legt voor de regionale- en wereldmarkten en de ontwikkeling van het multisectoriële overheidsbeleid.

Op basis van onmiskenbare sterke punten, met inbegrip van een geostrategische positionering, een gunstige politieke stabiliteit en een dynamiek op het niveau van institutionele en sociale hervormingen, heeft het Koninkrijk Marokko de economische aantrekkelijkheid voor regionaal en internationaal niveau versterkt.

Marokko heeft zich ingezet met het oog op deze aantrekkelijkheid door een economische strategie aan te wenden onder leiding van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, die tot doel heeft het Koninkrijk te vereffen tot in een ware Afrikaanse hub, door middel van projecten met een hoog ontwikkelingspotentieel.

Als topbestemming voor investeringskapitaal in Noord-Afrika, voornaamste investeerder in West-Afrika en tweede op het Afrikaanse continent, met meer dan de helft van de 1,7 miljard USD die in het gebied de laatste vijf jaar werden aangetrokken, bekleedt Marokko de 68ste plaats in het klassement van “Doing Business” voor het jaar 2017, met een FDI (Foreign Direct Investment) van 2,1 miljard USD in 2016.

Op het vlak van de infrastructuren, werden verschillende grote structurerende projecten opgestart, met name dat van het havencomplex “Tanger Med Port I en II”, waarvan de prestaties Marokko hebben opgewerkt naar de 16e plaats op de wereldranglijst van de maritieme connectiviteit opgesteld door UNCTAD (United Nations Trade and Development). Het succes van dit geïntegreerde industriële havencomplex is het resultaat van de strategische visie van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, om van de haven “Tanger Med” een hub te maken van internationale dimensie, op logistiek, industrieel en commercieel vlak. Ook de TGV Casablanca-Rabat-Tanger, in opbouw, zal op het ogenblik van zijn afwerking de eerste TGV-dienst zijn van het Afrikaanse continent die voldoet aan de Europese normen.

Een andere toonaangevende sector, aan dewelke het Koninkrijk Marokko een bijzonder belang hecht is de sector van de hernieuwbare energieën. Met een overvloed aan zonne-middelen en een strategische positie in het hart van een energetisch kruispunt, biedt Marokko, in feite, een aantal investeringsmogelijkheden in de thermische zonne-energie en fotovoltaïsche energiesector.

De COP 22, die in november 2016 in Marokko werd gehouden was een opportuniteit voor de landen die deelnemen aan de Conventie de beleggingen in de sector van de hernieuwbare energie van het Koninkrijk nader te bekijken. Deze energieën vertegenwoordigen inderdaad bijna 34% van het nationale elektriciteitsnet en moeten evolueren tot 43% in 2020, dan 47% in 2025 met het doel 52% te bereiken in 2030, namelijk dankzij de zonne-energiecentrale Noor die de grootste van de wereld zal zijn.

Een ander grootscheeps project: het Green Marokko Plan (PMV, Plan Maroc Vert), niet van de minste, is de garantie voor de opkomst van een sterke groene economie met het oog op de ontwikkeling van het gehele territoriale agrarische potentieel. PMV zal bijdragen aan het BBP ten belope van 17,2 miljard USD, zal het creëren van 1,15 miljoen banen mogelijk maken in 2020 en het inkomen van bijna 3 miljoen mensen op het platteland verdrievoudigen.

Op financieel vlak, biedt de oprichting van “Casablanca Financial City (CFC)”, dat geleidelijk naar voren komt als de financiële hoofdstad van Afrika, sinds 2016 Johannesburg overtreffend in het klassement “Global Financial Centre Index (GFCI)”, een zeer gunstig belastingstelsel voor buitenlandse beleggers die zich in Afrika wensen te vestigen.

Historisch gezien heeft Marokko nauwe en diepe banden met de zuiderse landen, met name in Afrika bezuiden de Sahara. Trots op zijn Afrikaanse en Middellandse zee zijrivieren, heeft Marokko altijd in zijn grondwet een plechtige verbintenis opgenomen om de samenwerkings- en de solidariteitsbanden met de volkeren en de landen van Afrika te versterken.

Naargelang het land zich openstelde naar de wereld, heeft Marokko coöperatieve betrekkingen ontwikkeld met de landen van het continent in belangrijke sectoren zoals handel, visserij, vervoer, landbouw, opleiding en gezondheidszorg.

Sinds 1983 heeft Marokko zijn positie op het continent versterkt, door de Zuid-Zuid samenwerking in het hart te plaatsen van het buitenlands beleid en door voorbeeldige politieke betrekkingen met alle Afrikaanse landen te onderhouden, namelijk met de minst ontwikkelde onder hen.

De inzet van Marokko voor de Zuid-Zuid samenwerking, verwoord aan de top van de staat, resulteert in de acties van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, sinds zijn troonsbestijging, om te pleiten voor een actieve solidariteit in het voordeel van Afrika bezuiden de Sahara.

Zijn vastberadenheid in zijn pleidooi voor een minder kwetsbaar Afrika voort te zetten met dezelfde volharding, leidde in 2017 tot de reïntegratie van Marokko in zijn institutionele familie, de Afrikaanse Unie (AU).

In dit verband, zijn alle waarnemers het erover eens dat een dergelijke terugkeer een nieuwe impuls aan de AU zal geven om er een progressieve, stabiele en welvarende ruimte van te maken, een strategische macht voor onderhandelingen en gezamenlijke acties, hetzij in zijn euro-mediterrane omgeving of in haar betrekkingen met regionale en internationale blokken.

De visie van Marokko beperkt zich niet alleen tot het aantrekken van investeringen, maar is eerder gericht naar het ontwikkelen van de binnenlandse markten en het initiëren van projecten die de hele regio kunnen laten vooruitgaan. Marokko is ervan overtuigd dat groeiende economieën de deur kunnen openen voor meer kansen en zo de stabiliteit en de welvaart kunnen bevorderen.

Laat ons niet vergeten dat, op basis van de economische vooruitzichten van het continent, Afrika een aanhoudende jaarlijkse economische groei van meer dan 5% blijft kennen. Het is ook een belangrijke binnenlandse markt met een bevolking van meer dan een miljard mensen, die naar verwachting, meer dan 2,5 miljard zal bereiken in 2050. Met een positieve piramide van leeftijden, een groeiende middenklasse en een toenemende koopkracht, is het continent de sleutel voor de toekomstige groei van de wereldeconomie.

In dit perspectief neem ik van deze gelegenheid gebruik om de Belgische en Luxemburgse ondernemers uit te nodigen om voordeel te halen uit de investeringsmogelijkheden waarover het Koninkrijk Marokko beschikt tot verdere versterking van de economische en handelsbetrekkingen, en de inzet van Marokko in het voordeel van Afrika te benutten om een veelbelovende trilaterale samenwerking met Afrikaanse landen te bevorderen.