EDITO DRC Juni 2019

0
3651

DRC: Storm op komst!

Na talrijke verwikkelingen leidde het verkiezingsproces uiteindelijk, en zonder de verwachtte chaos, tot de benoeming  van Felix Tshidekedi op 24 januari als president van de Democratische Republiek van Congo. Het proces werd in 2016 gestart en meerdere keren uitgesteld. Hij volgt Joseph Kabila op, die toch  een belangrijke meerderheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat behoudt via zijn platform ‘ Front Commun du Congo (FCC)’. 

De nieuwe President benoemde begin maart de leden van zijn kabinet maar de onderhandelingen rond de verdeling van de posten in de toekomstige regering blijven zeer moeilijk.

Inmiddels  wordt het land beheerd door een «kern» dat bestaat uit ministers,  die werden belast met de afhandeling van de lopende zaken. Ze hebben de nodige bevoegdheid niet om een controle uit te oefenen op de handelingen van hun respectievelijke administraties. Bovendien is het gebrek aan gesprekspartners voor nieuwe projecten een belemmering voor nieuwe investeringen.

Tegelijkertijd blijft de situatie  van de openbare financiën zorgwekkend en kwetsbaar, met een begrotingstekort dat geraamd wordt op 151.000.000 $US voor het eerste kwartaal van 2019 en deviezenreserves die worden geraamd op een bedrag die overeenkomt met iets meer dan 3 weken invoer  (901.000.000 $US per eind april).

Aangezien de beperkte financiële middelen waarover de DRC beschikt zou het voeren van een beleid van ongecontroleerde uitgaven, zoals in het verleden, rampzalige gevolgen kunnen hebben. 

NTIC: een geweldige kans voor de DRC

Afrika, de thuisbasis van ’s werelds jongste bevolking, telt 200.000.000 inwoners waarvan de leeftijd  tussen de 15 en 24 jaar schommelt.  Zo komen 12 miljoen jonge afrikanen jaarlijks op de arbeidsmarkt.

De  Democratische Republiek Congo heeft 89.000.000 inwoners, waarvan 65% onder de leeftijd van 25 jaar is.

In deze context, is het, meer dan ooit, essentieel dat deze jongeren in staat zijn om hun eigen werk te creëren in plaats van werk te moeten gaan zoeken.

Afrika werd uit  de drie eerste industriële revoluties uitgesloten. Het continent moet zich uitrusten met de nodige instrumenten om een volwaardige speler te worden in de 4de – digitale – revolutie waardoor alle sectoren van de industrie en diensten een «uberisering» zullen kennen. 

Veel Afrikaanse landen zijn deze race tegen de tijd gestart en voor de eerste keer in de DRC werd er een speciale adviseur voor digitale aangelegenheden aangesteld die tevens deel uitmaakt van het kabinet van president Felix Tshisekedi.

In heel Afrika nemen jonge ondernemers het initiatief via start-ups op digitale platformen  die bedrijvig zijn in prioritaire sectoren zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, de financiële diensten, de landbouw en de detailhandel.

Het continent verzamelt op deze wijze meer dan  300 technologie centra en 60 gespecialiseerde start-up  versnellers..  De DRC kan zich dus niet veroorloven, rekening houdend met het groot potentieel aan creativiteit en ondernemingszin bij de jeugd, om zich op dat gebied te laten voorbijsteken door zijn buurlanden.