Enabel en de private sector, een tandem voor inclusieve groei

0
3637

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, is de uitvoerder en coördinator van het Belgische beleid voor internationale ontwikkeling. Het agentschap voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit in veertien partnerlanden, voornamelijk in Afrika. Enabel voert ook acties uit voor andere opdrachtgevers zoals de Europese Unie, de Wereldbank en het ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP). Met zijn 1400 personeelsleden, van wie 70 % lokale werknemers, beheert Enabel zowat 150 ontwikkelingsprojecten met totale jaarlijkse uitgaven van 200 miljoen euro.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De Belgische internationale ontwikkeling heeft zich de afgelopen jaren sterker toegelegd op partnerschappen met andere spelers, ook uit de private sector. Dat past in het vernieuwde ontwikkelingsparadigma dat is ontstaan na de ondertekening van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in 2015, waarbij internationale ontwikkelingssamenwerking evolueert van een Noord-Zuidbenadering naar een wereldwijd engagement om de SDG’s te realiseren.

In België hebben zowel de private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld als de publieke sector het Belgian SDG Charter for International Development ondertekend. Dat is voor alle betrokkenen een uitstekende kans om het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap te overstijgen en na te gaan hoe elk van hen zich in deze nieuwe dynamiek kan engageren.

Globale partnerschappen

“We leven in een geglobaliseerde wereld, waarin de grenzen tussen de landen, tussen de private en de publieke sector, tussen business en internationale ontwikkeling vervagen”, zegt Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel. “Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich, maar biedt ook een uitgelezen kans om de krachten te bundelen, expertise uit te wisselen en ideeën te delen om duurzame en innovatieve oplossingen te vinden.”

Het internationale ontwikkelingsbeleid van België spitst zich toe op twee complementaire krachtlijnen: een rechtenbenadering en inclusieve economische groei. De private sector en ondernemerschap zijn de drijvende krachten achter deze groei, daarom focust Enabel op de ontwikkeling van de lokale private sector. Enabel wil het ondernemersklimaat in de partnerlanden verbeteren, de economische productieketens en ondernemerscapaciteiten versterken en lokale en buitenlandse investeringen stimuleren. Nu digitale hulpmiddelen steeds belangrijker worden, wil Enabel lokale ondernemers meer kansen bieden door hun digitale oplossingen te ondersteunen, vooral in landen met een enorm groeipotentieel.


Enabel reinforces capacities in the port of Conakry, Guinea © Enabel/Colin Delfosse

Waarom met Enabel in zee gaan?

Succesvol ondernemerschap is slechts mogelijk wanneer de noodzakelijke basisinfrastructuur aanwezig is, het ondernemersklimaat gunstig is, de beroepsbevolking degelijk opgeleid is en de opleidingen zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt, wanneer de productieketens goed georganiseerd zijn, wanneer de toegang tot de markt wordt vergemakkelijkt en de capaciteiten van ondernemers worden versterkt. In al deze thema’s beschikt Enabel over een uitgebreide ervaring.

Enabel werkt voornamelijk in economisch kwetsbare landen en regio’s waar partnerschappen en buitenlandse investeringskansen vaak risico’s inhouden. Om deze risico’s te verminderen wil Enabel het ondernemersklimaat verbeteren en de lokale ondernemers en, via hen, iedereen meer economische mogelijkheden bieden. Dat gebeurt onder meer door de infrastructuur te verbeteren. In Congo bijvoorbeeld, waar de slechte staat van de wegen een belangrijke hindernis vormt om toegang te krijgen tot markten en producten te verkopen, investeert Enabel in de wegeninfrastructuur om de toegankelijkheid te verbeteren en dus meer kansen te bieden aan lokale ondernemingen.

Processed mangoes in a factory in Kindia, Guinea © Enabel/Colin Delfosse

Vijf nieuwe samenwerkingsprogramma’s

De nieuwe samenwerkingsprogramma’s die België in 2018 met Burkina Faso, Guinee, Benin, Senegal en Rwanda heeft ondertekend, ontwikkelen een strategie die afgestemd is op de nationale prioriteiten, onder andere voor economische ontwikkeling. Zo ondersteunt Enabel in Senegal de industrialisering van de voedingsmiddelensector. Daartoe worden volledig uitgeruste agro-industriële zones ingericht, die in weg- en maritieme transportnetwerken worden geïntegreerd, en wordt financiële steun en rechtsbijstand verleend voor de organisatie van het vlootbeheer.

De rol van Enabel is dan ook complementair met die van andere organisaties die de private sector promoten, zoals Credendo, Finexpo en BIO-invest, en investeringsfondsen.

Jean Van Wetter: “Dit nieuwe internationale samenwerkingsparadigma vereist ook nieuwe partnerschappen. Ik ben ervan overtuigd dat voor de doeltreffendheid van onze actie nauwe relaties met de private sector noodzakelijk zijn.”