Diamniadio, het platform van de eeuw

0
8281

0v8a1290Dakar ontlasten en een milieu-verstandige, duurzame, intelligente, verbonden stad bieden aan Sénégal met een gemengd stadsbeeld van instellingen, ministeries, een digitaal park, een universiteit en woonruimten verspreid over 2500 ha … dit is het ontwerp “Diamniadio”. Het nieuwe stadsontwerp waarover iedereen spreekt bevindt zich op dertig kilometer ten zuid-westen van Dakar en op vijftien minuten van de nieuwe toekomstige internationale luchthaven Blaise-Diagne. Op korte termijn zulle 300.000 inwoners hun koffers in deze nieuwe stad neerzetten, maar uiteindelijk zullen bijna een miljoen inwoners de talrijke groene zones en infrastructuren delen. [1]

 

Dakar, de hoofdstad van Senegal, is sinds meerdere jaren een ware nachtmerrie geworden voor de automobilisten. Diamniadio is een eerste stap naar de rationalisering van het Senegalese grondgebied en naar het tot stand brengen van het Plan Senegal Emergence.

 

“De stedelijke kern Diamniadio blaast Dakar nieuw leven in door de talrijke spanningen die op de stad wegen te verminderen. Met andere woorden zal Diamniadio Dakar helpen beter te leven”, volgens President Macky Sall.

 

Het voorgenomen ontwerp zal van Diamniadio een moderne vooruitkijkende stad maken met groene zones, een universiteit voor de toekomst, een profesionneel opleidingscentrum, een administratief complex en een technologisch digitaal park. Een stedelijke gemengdheid, het geheim van het succes.

 

De stad geeft een holistisch antwoord aan alle huidige stadsproblemen verbonden met woonruimte, infrastructuren, mobiliteit, milieu … een ontwerp dat met zijn tijd leeft en dat vooruitloopt op de toekomstige noden van haar inwoners. De werken gaan vrij goed vooruit: in het centrum van de stad staan reeds een kleine honderdtal woningen. Op korte termijn zijn het 40.000 huizen en appartementen van verschillende standing die binnen de vijf jaar gebouwd zullen worden. De stad zal binnen de kortste tijd aan 300.000 inwoners onderdak verschaffen, hetgeen een van de doelen is van het Plan Senegal Emergence [2].

 

De ministeries van de regering krijgen ook hun plaats binnen de nieuwe stad.De President Macky Sall, die ter plaatse ook zal beschikken over een presidentieel paleis, wenst bepaalde afdelingen binnen de 18 maanden over te brengen, hetgeen van Diamniadio de facto een administratief centrum maakt. De ministeries zullen over het hele grondgebied verspreid worden, per ministeriële kern, met eerbied voor de sociale en stedelijke gemengdheid. Tijdverlies wegens verzadigingsproblemen zal dus weldra behoren tot de slechte herinneringen voor de duizenden ministeriewerkers.

 

Zoals de moderne steden zal Diamniadio ook haar “City” hebben, geconcentreerd op 700 hectaren. Het internationaal conferentiecentrum “Adou-Diouf” werd in 2014 ingehuldigd, ter gelegenheid van de “XVe Sommet de la francophonie” die daar gehouden werd. Een tweede fase voorziet de bouw van een vijfsterren hotel, alsook van een tiental zakengebouwen en het digitaal technologisch park. De Franse Atos die eind juni haar regionaal centrum voor digitale diensten voor West-Afrika in Dakar heeft ingehuldigd heeft reeds een standpunt ingenomen in verband met een installatie in Diamniadio 3, waar zij een gigitaal platform zou bouwen dat 1000 banen zou kunnen scheppen binnen de drie jaar.

 

Deze eigentijdse stad, met een oppervlakte van 26 hectaren, zou eveneens andere nationale en multinationale firma’s moeten kunnen aantrekken naar Diamniadio. Alles werd er bedacht om hen het leven gemakelijk te maken. Zo zouden datacentra’s, “cloud”servers”, opleidings- en software- ontwikkelingscentra, e-commerce, broeinesten voor ondernemingen, audiovisuele en multimediaproductie zich gemakkelijk in de stad moeten kunnen vestigen om 35.000 directe banen te genereren en 105.000 indirecte banen tegen 2025. Het ontwerp wordt door de “Banque Africaine de Développement » gefinancierd ter waarde van 70,6 miljoen euro.

 

Twee industriële platformen zullen honderden ondernemingen kunnen onderbrengen.Het eerste platform zal 60 bedrijven huisvesten op een oppervlakte van 52 hectaren en is bijna voltooid. Het tweede zal snel volgen.

 

Het stadsontwerp eerbiedigd de actuele milieubehoeften en wenst milieuverstandig te handelen. Het beheer en de verwerking van de afval zijn voorzien, duurzame energie wordt reeds aangewend in het stadscentrum. Een zakenpotentieel voor de Belgische en ook de Luxemburgse ondernemingen gespecialiseerd in duurzame energie.

 

Wat betreft sportieve infrastructuren is een sportcomplex van meer dan 15.000 plaatsen reeds in opbouw. Dit zal de toekomstige bewoners van de stad verheugen.

 

Diamniadio is in meer dan één opzicht eigentijds. Een nieuw stuk snelweg, dat weldra voltooid zal zijn, zal de stad verbinden met de internationale luchthaven Blaise-Diagne in slechts 15 minuten. De ligging van de nieuwe stadskern is ideaal; de grote verkeersaders brengen de bewoners naar het binnenland (RN1 en RN2). De hoofdstad Dakar wordt bereikt in minder dan 20 minuten per auto dankzij de nieuwe betalende snelweg die in 2013 werd ingehuldigd als eerste soortgelijk programma voor aanleg van snelwegen door het eerste privé-openbare deelgenootschap ten zuiden van de Sahara. De snelweg naar de luchthaven zal op zijn beurt met 55 kilometer verlengd worden tot Thiès, een badplaats van Mbour. Het TRE ontwerp mag men natuurlijk ook niet vergeten, de “Train Regional Express”, die in de stad zal stoppen en tegen 2019 zal rijden.

 

Om ieder mobiliteitsprobleem te anticiperen, zal het computerpark de domotiek van de stad beheren: verkeer, energetische prestatie en veiligheid. Een zonnecentrale met een vermogen van 15 Megawatt zal een milieuvriendelijke elektriciteit leveren, terwijl de meerderheid van de gebouwen ontworpen zijn om de natuurlijke warmte en de ergonomie van de luchtstromen te maximaliseren.

 

De behoeften aan constructiemateriaal worden vezorgd door een fabriek die gevestigd werd in een industrieel park van de stad. Deze zal eveneens aan de behoeften voldoen van andere stadskernprojecten zoals de “Lac Rose” en de steden Thiès en Mbour.

 

De ontwikkelaas van het ontwerp Les développeurs du projet

Verschillende consortiums werden geselecteerd om dit project te voltooien. De tereinen werden gratis ter beschikking gesteld door de Senegalese overheid aan de investeerders. Deze laatsten zullen ze moeten omvormen in mooie stadsprojeten die ze vervolgens kunnen verkopen aan de verschillende partners van de Senegalese economie.

 

« SénégIndia » was de eerste groep die de werken aan de City hebben opgestart reeds in mei 2014. Samengesteld uit de Senegalese “Générale des Travaux publics et de Négoce” (GETRAN) en twee Indische groepen (Swaminarayan Vijay Carry Trade et Garasiya Farm). Zij hebben als doel tegen 2019 bij de 2.500 economische appartementen en huizen van midden en hoge standing te leveren. Vervolgens zullen sanitaire, socio-culturele en sportieve uitrustingen op het programma staan, alsook een vijfsterren hotel. Zonder de zowat 10.000 m2 groene zones en de winkelcentra te vergeten.

 

Naast SénégIndia, werden terreinen ook toegewezen aan vier andere groepen: Tevliom, de Marokanen Alliances et Médina Invest en de emiraat Doozy Gulf Groep. Zij moeten op hun beurt ook de eerste fase van het stadsproject ontwikkelen.

 

Diamniadio is één blok charme: intelligente stad, ecologisch, verantwoord en duurzaam. De plaatselijke economie en de levering van materiaal wordt bevoorrecht, terwijl de stad open staat voor de wereld en de sociale gemengdheid bevoorrecht. Men kan hopen dat de geur van frisheid en lente van Diamniadio zich verspreidt en concreter wordt om zo de economische groei duurzaam te maken. En dat ze niet alleen aan de Senegalese economie voordeel brengt maar ook aan het Senegalese volk.

 

Gauthier Demaret

 

[1] Bron : Ambassade du Sénégal à Bruxelles – Banque Africaine de Développement

[2] zie hiervoor ons artikel, blz. …