Boodschap van Z.Em. Amadou Diop, Ambassadeur van de Republiek Senegal te Brussel

0
3924

Mijn eerste woorden aan de lezers van het gerenommeerde magazine “Perspectives” zullen dankwoorden zijn gericht tot de verantwoordelijken die ons de eer hebben bewezen de huidige editie aan Senegal te wijden.

 

In naam van Zijn Eminentie de Heer Macky Sall, President van de Republiek Senegal, van de volledige regering en van het Senegalese volk, zou ik onze grote vreugde willen uitdrukken voor de mogeijkheid die ons geboden wordt de investeringsopportuniteiten van Senegal uiteen te zetten.

 

Dit gevoel van trots vindt zijn rechtvaardiging in de interesse waarvan de openbare en privé figuren van Senegal, van het Koninrijk België en het Groothertogdom Luxemburg getuigt voor de constante en gestage versterking van de ontwikkelingssamenwerking.

 

De publicatie van deze editie komt op het ogenblik dat ons land een kentering doormaakt in het ontwerpen en het verwezenlijken van de strategieën voor economische en sociale ontwikkeling.

 

Inderdaad, onder het impuls van Président Macky SALL, heeft Senegal een weg ingeslaan die, op termijn, van het land een van de voornaamste Afrikaanse bestemmingen voor de directe buitenlandse investeringen zal maken.

 

Ons land beschikt trouwens reeds over talrijke troeven die het zakenmilieu van internationaal niveau kenmerken.

 

Door de geografische ligging, bevoorrechte poort tot West-Afrika, maar ook halfweg tussen Europa en Amerika, betekent Senegal een belangrijk kruispunt van de scheepvaart- en de luchtvaartroutes en geniet het van een geopolitieke ligging die een aanzienlijke troef betekent in termen van toegangsmogelijkheden tot de regionale en internationale markten.

 

De infrastructuren vor het vervoer en de telecommunicatie van Senegal zijn van uitstekende kwaliteit omdat het land zeer vroeg heeft weten profijt te trekken uit de mogelijkheden aangeboden door de technologieën van de informatie en de communicatie.

 

Wat het menselijk potentieel betreft staat dit bekend als zijnde van hoge kwaliteit omdat ze opgeleid werden in de beste beroeps- en academische instellingen van het land en in de meest vermaarde universiteiten en Hoge Scholen in de wereld.

 

De politieke stabiliteit die ons land kenmerkt, de onomkeerbare verankering in de democratische idealen, de principes van de Rechtstaat en de cultuur van de Mensenrechten, verfraaien nog het imago van een aantrekkelijk platform voor de buitenlandse investeringen.

 

Deze natuurlijke troeven worden vergezeld van krachtige initiatieven zoals de versterking van de rationalisering van de procedures, de strijd tegen corruptie en de sanering van het zakenmilieu.

 

Senegal is dus begonnen met grote hervormingen om zijn economie te liberaliseren, een betere transparantie te garanderen, de investeringen te beveiligen om zo zijn ontwikkeling in de beste condities te verwezenlijken.

 

Zo is Senegal erin geslaagd zich uit te rusten met juridische en reglementaire instrumenten om de economische activiteiten te vergemakkelijken, de investeringen aan te sporen en een gezonde concurrentie tussen de ondernemingen te verzekeren.

 

Het bedrijfsrecht wordt geregeld door OHADA (Organisation for the Harmonization of Business Law in Africa), die toelaat het juridisch beleid van de ondernemingen te beveiligen.

 

De administratieve formaliteiten voor het uitoefenen van economische activiteiten werden vereenvoudigd door het oprichten van een uniek loket binnen het agentschap APIX die alle administratieve formaliteiten voor het oprichten of het wijzigen van de ondernemingen vergemakkelijkt en die de goedkeuringen krachtens de investeringswet en het statuut van vrije onderneming beheert.

 

De investeerders kunnen ook steunen op presterende ondersteunings- en promotiestructuren en op bank- en financiële diensten van wereldklasse.

 

Deze inspanningen steunen op een strategische economische visie opgesomd in het PSE die namelijk rekent op het openbaar-privé partnership om de ontwikkelingsambities van ons land te verwezenlijken.

 

Daarom biedt de huidige editie mij de mogelijkheid u uit te nodigen ons te vergezellen in

de uitvoering van de belangrijke werven die door de Senegalese Reering werden opgestart.

 

Om deze acties te verwezenlijken, zou ik u willen verzekeren van onze beschikbaarheid bij het oprichten van win-win partnerships met alle buitenlandse investeerders en in het bijzonder de privésector in België en Luxemburg.

 

Het doel Senegal om te vormen in een bloeiend land is bereikbaar en wij zullen er onvermoeid aan doorwerken nogmaals rekenend op uw onfeilbare steun en vriendschap.

 

Aangename lectuur.