Afrika overtreft China in de Antwerpse Haven!

0
5031

shutterstock_125768549Voor de Antwerpse haven werd 2015 een recordjaar; voor het eerst in heel zijn geschiedenis overschreed de haven de drempel van 200 miljoen ton verscheepte goederen. Een record waarbij Afrika een belangrijke rol heeft gespeeld. Meer dan 12% van het totale verkeer was bestemd voor het zwarte continent; méér dan het Chinese verkeer!

 

België is een waar kruispunt voor Europa; Europese en internationale ondernemingen, internationale en Europese instellingen verschaffen een bepaald ritme aan het economische gebeuren. De Antwerpse haven draagt er op zijn beurt toe bij op maritiem vlak de identiteit van kruispuntland te smeden. Eerst en vooral op een historische manier maar ook op een geostrategische manier, gezien de haven centraal gelegen is voor de handelsroutes; de haven vertegenwoordigt een ware hub zowel voor de Europese ondernemingen die Afrika wensen te bereiken, als voor de Noord-Amerikaanse ondernemingen die er een tussenstop maken. Zo heeft de haven een natuurlijke en structurele macht verworven die blijft groeien.

Sinds vorig jaar werd een nieuwe historische limiet overschreden; het record van 200 miljoen ton verscheepte goederen, hetzij een stijging van 4,2% t.o.v. 2015. Een groei die de gemeentelijke onderneming van de Antwerpse haven verder wenst te steunen aan de hand van meerder initiatieven, waaronder de “Club Afric”, die meer dan 140 leidende figuren verzamelt uit de Belgo-Afrikaanse maritieme wereld.

Volgens schepen Marc Van Peel, verantwoordelijk voor de Haven, de handel en de industrie. “Vandaag vertegenwoordigen we de tweede grootste haven van Europa, na Amsterdam, maar wij moeten de groei van de Haven blijven ondersteunen dankzij initiatieven zoals de “Club Afric” die de leidende figuren tracht samen te brengen die maritieme handeldrijven met Afrika om zo de bestaande banden te versterken”.

Een verrassende statistiek toont aan dat de « bulk traffic », die slechts 10% van het totaal verkeer vertegenwoordigt, 40% van de Antwerpse arbeidskrachten te werk stelt. Een eerder verheugend cijfer voor de tewerkstelling dat zijn oorzaak vindt in de verschuiving van de cacaohandel van Amsterdam naar Antwerpen.

 

« Antwerpen is een waar verbindingspunt geworden tussen de verschillende continenten; een hub naar Afrika voor de Noord-Europese landen maar ook voor Québec en Amerika” volgens Marc Van Peel.

 

De rol van de Antwerpse Haven overschrijdt echter zijn territorium, want, vandaag bezit de haven een kennis die door een groot aantal figuren wordt benijd. Sinds 1977, organiseert Antwerp/Flanders Port Training Center opleidingen voor alle domeinen die met de haven te maken hebben; meer dan 14.000 personen uit 150 landen kwamen langs in Antwerpen.

Gezien de vraag naar snelle economische groei van bepaalde regio’s werd in 2010 het filiaal Port of Antwerp Iternational (PAI) opgericht. Haar taak is de regio’s te helpen bij het optimaliseren van infrastructuren, de werking en het beleid van de havens dankzij een intensief partnership. Dankzij deze internationale samenwerking, heeft de Antwerpse Haven zijn internationaal netwerk zien uitbreiden, namelijk in San Pedro, Ivoorkust. De voornaamste cacaohaven heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met PAI in 2011. De Congolese haven Matadi geniet ook van het ter beschikking stellen van de Antwerpse know-how om zijn beleid en groei te optimaliseren

De Antwerpse Haven en de verschillende regionale realiteiten

Van de 12,11% onderscheid één land zich ten opzichte van al de andere: Togo. De groei van dit land is indrukwekkend. Van 1,44% in 2013 steeg het naar meer dan 2,5% in 2015.

Voor alle duidelijkheid heeft Togo, vorig jaar, meer dan 5 miljoen ton verscheept. [2]

Volgens The Observatory of Economy Complexity, zou 49% van de invoer afhankelijk zijn van petroleum. Wat de uitvoer betreft, verscheept Togo voornamelijk goud en cement.

Sinds meer dan drie jaar, merkt men een lineaire stijging van het aantal goederen afkomstig uit Afrika, deze groei betreft 1% per jaar. De situatie heeft zich tijdens het jaar 2015 gestabiliseerd, ze bleef gelijk aan die van het jaar 2014.

 

Quid met Cacao?

Inwoners van Europese landen zijn dol op chocolade. Wat betreft de invoer van chocolade zijn 6 van de voornaamste 10 landen, Europese landen. Nederland blijft op de eerste plaats met meer dan 18 miljoen ton jaarlijks ingevoerde chocolade gevolgd door Duitsland en België, met respectievelijk 2 165 000 en 1 670 000 ton.

De stijging van de vraag naar cacao is, nogmaals gezegd, zeer winstgevend voor de uitvoerders.

De twee grootste producenten zijn de Ivoorkust en Ghana, met meer dan 19 miljoen en 4 miljoen ton ieder. De overeenkomsten die ondertekend werden door PAI en de haven van San Pedro verzekeren een uitstekende samenwerking en een toekomst.

Er blijft een sterke concurrentie bestaan tussen de verschillende Europese havens en de Antwerpse haven, die besloten heeft proactief te handelen door een initiatief te nemen met het doel al de actoren van het maritiem verkeer naar Afrika te steunen; de Club Afric.

 


 

[1] Bronnen :

Port of Antwerp : http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/Cijferboekje_2015_FR_DEF.pdf

Import- Export Togo : http://atlas.media.mit.edu/fr/profile/country/tgo/

Cacao Trade : http://www.trademap.org/cbi/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1||||||44553||6|1|1|2|2|1|2|1|

 

[2] Cijfers Port of Antwerp