Indien u meer informatie wenst over de publicaties, dan kan u steeds een email opsturen naar de Verantwoordelijke uitgeven of Hoofdredacteur op volgend adres;  michael@idealogy.eu  Zij werken samen met Mevrouw Josyane Houart, Adviseur voor de CBL-ACP publicaties.

Michaël Stenger
Verantwoordelijke uitgever
Huart Hamoirlaan, 48
B-1030 Brussel
Tel. : +32 2 242 05 10
Fax : +32 2 242 66 04

Gauthier Demaret
Hoofdredacteur
Huart Hamoirlaan, 48
B-1030 Brussel
Tel. : +32 2 242 05 10
Fax : +32 2 242 66 04

Indien u meer informatie wenst over de CBL-ACP kan u steeds een mail sturen naar de Heer Didier Verhelst, Manager, op dit email adres; cbl.acp@skynet.be .

CBL-ACP Kamer van Koophandel, Nijverheid en Landbouw België-Luxemburg-Afrika-Caraïben-Pacific
CBL-ACP

Secretariaat : Montoyerstraat 24 – B5
B-1000 Brussel
Tel. : +32 2 512 99 50
Fax : +32 2 512 28 29
Website : http://www.cblacp.eu