Edito: Afrika en Europa

  Afrika bezit drie grote troeven: jeugd, nieuwe technologieën en een reserve aan grondstoffen genoeg om te voldoen aan een derde van de wereldwijde vraag … voeg daarbij nog een van de visrijkste kustlijnen en een agrarisch territorium dat op onze planeet zijn weerga niet heeft In het licht hiervan zou iedereen zich hoopvol tot…