Economische Outlook Zuid-Afrika

0
1356

Economische betrekkingen met België en de Europese Unie

De Europese (EU-27) export naar Zuid-Afrika bedroeg 22.010,1 miljoen euro in 2021. België neemt 7,1% van deze export voor haar rekening en stond op de 5e plaats van Europese exporteurs van goederen naar Zuid-Afrika. Duitsland nam de eerste plaats in met 36,3%, terwijl Nederland tweede werd met 12,0%. Italië maakte het podium compleet met 10,2%.

De Europese (EU-27) invoer uit Zuid-Afrika bedroeg 22.098,1 miljoen euro in 2021. België nam 14,3% van deze invoer voor zijn rekening en nam de derde plaats in de EU in. Duitsland neemt de eerste plaats in met 46,5%, terwijl Nederland de tweede plaats innam met 15,8%.De Europese (EU-27) aankopen uit Zuid-Afrika stegen tussen 2020 en 2021 met 34,0%. De Belgische invoer steeg in dezelfde periode met 17,1%.

Analyse van de belangrijkste economische sectoren in Zuid-Afrika

Landbouw

De landbouw-, bosbouw- en visserijsector is in de eerste drie kwartalen van 2021 met 3,3% in reële toegevoegde waarde gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Goede zomer- en winterregens, in combinatie met gunstige prijzen, zorgen voor een tweede opeenvolgend jaar van groei, ondanks de krimp in het derde kwartaal. Hoewel de zomerakkerbouw en de tuinbouw in deze periode toenamen, werd de veehouderij geconfronteerd met verschillende uitbraken van dierziekten. Verwacht wordt dat de landbouw in 2022 zal blijven groeien onder algemeen gunstige omstandigheden. Verstoringen van handel en logistiek en aanhoudende bezorgdheid over diergezondheid zijn risico‘s voor de sector.

Mijnbouw

Ondanks beperkingen op het gebied van energie en vervoer heeft de mijnbouwproductie het niveau van vóór de pandemie bereikt en is zij in de eerste drie kwartalen van 2021 met 14,6% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De sector werd grotendeels ondersteund door hogere grondstoffenprijzen en een sterke vraag in de wereldeconomie. Het herstel van de mijnbouw neemt echter af en de productie zal op middellange termijn waarschijnlijk matigen als reactie op hoge inputkosten, elektriciteitstekorten, onvoldoende beschikbaarheid van spoorwegen en onzekerheid over de regelgeving.

 

 

Productie

De industriële productie is in de eerste drie kwartalen van 2021 met 10,3% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De productie blijft ver onder het niveau van vóór de pandemie, waarbij vertrouwensindicatoren wijzen op een beperkt ondernemingsklimaat, waaronder verstoringen van de toeleveringsketen en hogere productiekosten.
De sector is ook gevoelig voor aanhoudende verstoringen van het aanbod en de logistiek. De vooruitzichten blijven gematigd door aanhoudende grondstoffentekorten en stijgende inputkosten. Het effect van de loadshedding en de industriële staking van drie weken in de staal- en engineeringsector zal op korte tot middellange termijn op de fabrikanten wegen.

Bouw

De groei van de reële toegevoegde waarde in de bouw is in de eerste drie kwartalen van 2021 met 1,5% gekrompen, en de bijdrage ervan aan het bbp is al vier kwartalen op rij verwaarloosbaar. Ondanks een opleving van zowel de samengestelde vertrouwensindex voor de bouwsector van FNB/BER als de index voor de civiele bouw na historische dieptepunten in 2020, is het vertrouwen getemperd. De bouw heeft een hoge werkgelegenheidsmultiplicator, dus de aanhoudend slechte prestaties van de bouw zullen een rem zetten op het scheppen van banen. Projectverstoringen door wetteloos gedrag, trage aanbestedingsprocedures, een groot personeelsverloop, lage productiviteit en gebrekkige vaardigheden blijven de prestaties remmen.

Elektriciteit

De bruto toegevoegde waarde in de sector elektriciteit, gas en water is in de eerste drie kwartalen van 2021 met 4,1 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. De opwekkingscapaciteit blijft beperkt. De neerwaartse trend in de opwekkingscapaciteit weerspiegelt de onvoorspelbare prestaties van de kolengestookte vloot van Eskom, gebreken in nieuwe centrales en onvoldoende onderhoud. De energiebeschikbaarheidsfactor van kolencentrales – een maatstaf voor hun betrouwbaarheid – is voortdurend gedaald, van 78,7 procent in 2017 tot 61,8 procent in 2021.

Een woordje van de hoofdredacteur, Kaltoum Nebbou

Met een Airbus als decoratie hadden wij het genoegen uitgenodigd te zijn op het lanceringsevenement van Airbus en de nieuwe routes van AirBelgium tussen België en Zuid-Afrika operationeel vanaf oktober. Bij deze gelegenheid presenteerden Niky Terzakis, CEO AirBelgium en Emmanuel Menu, COO, ons hun businessmodel en hun uitbreidingsmodel voor Afrika.

Deze directe verbinding komt zeer gelegen, nu Zaventem ook als internationale hub zal fungeren voor inwoners uit onze buurlanden. Het betekent het einde van lange lay-overs voor onze leden.

MARKET POLICY BRIEF

  • In 2020, South Africa was the number 38 economy in the world in terms of GDP (current US$), the number 36 in total exports, the number 42 in total imports, the number 97 economy in terms of GDP per capita (current US$) and the number 54 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI).
  • In the recent State of the Nation Address, the President noted that “the key task of government is to create the conditions that will enable the private sector – both big and small – to emerge, to grow, to access new markets, to create new products, and to hire more employees”.

  • In October 2021, the Minister of Mineral Resources and Energy announced 25 projects for the fifth bid window of the Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme (REIPPP).
  • Government is prioritizing 55 new infrastructure projects with an investment value of R595 billion that will significantly boost long-term GDP growth.

Import and Export Overview

  • The top exports of South Africa are Gold ($13B), Platinum ($11.9B), Coal Briquettes ($6.37B), Cars ($5.19B), and Diamonds ($4.75B), exporting mostly to China ($11.9B), United States ($10.2B), India ($7.88B), United Kingdom ($7.51B), and Germany ($6.93B).
  • The top imports of South Africa are Crude Petroleum ($5.09B), Refined Petroleum ($3.51B), Motor vehicles; parts and accessories (8701 to 8705) ($2.45B), Cars ($2.14B), and Broadcasting Equipment ($1.96B), importing mostly from China ($14.7B), Germany ($7.05B), United States ($4.2B), India ($3.58B), and Saudi Arabia ($2.75B).