Angola en businessAngola en business

0
10011

Angola is een land met vele rijkdommen, met belangrijke reserves petroleum, gas, diamanten en ijzerertsen, een netwerk van rivieren die een potentieel voorstellen voor waterkrachtcentrales, wijde akkeroppervlakten, een tropisch klimaat met adequate regenval, een thuisland voor een extreem gediversifieerde fauna en flora. Gevestigd op de zuid-westerse kust van Afrika, een staat met een oppervlakte van 246 700 km², inbegrepen een 1650 km kust met een rijk en divers maritiem leven in de Atlantische Oceaan. De bevoorrechte positie biedt ook een strategische positie die dient als een platform voor een gemakkelijke toegang tot het binnenland (landen die ingesloten zijn) alsook tot de regionale markten van Zuid en Centraal Afrikaanse gebieden tot aan de Golf Van Guinea.

Na de onafhankelijkheid werd Angola gedurende bijna 30 jaar geteisterd door een burgeroorlog met verwoestende gevolgen, gaande van een massale vernietiging van fundamentele infrastructuren, problemen met de bevoorrading, verzwakking van de sociale diensten, een getraumatiseerde bevolking en onherstelbare verliezen die bijna elke familie getroffen heeft. Toen het vredesakkoord werd bereikt in 2002, heeft het land de bladzijde gekeerd en startte een nieuw tijdperk van nationale heropbouw, voornamelijk de rehabilitatie van de strategische infrastructuren en de ontwikkeling van belangrijke geïntegreerde maatschappelijke programma’s om de negatieve inwerking van het gewapende conflict weg te werken.

 

Gestadige Economische Groei

 

Angola kent heden een van de snelste economische groei in Afrika. Tussen 2000 en 2010 drukt het groeitempo zich uit met twee cijfers (het hoogste werd bereikt in 2007, met 23,2%). Het land is een leidende olieproducent in Sub-Saharisch Afrika en is de tweede grootste uitvoerder van ruwe olie, net achter Nigeria, met een productie van 1.8 miljoen vaten per dag.

Ondanks de huidige situatie, veroorzaakt door de economische en financiële crisis die de internationale markten treft, blijven de vooruitzichten voor de groei en de ontwikkeling van Angola aanmoedigend. De economie blijft toenemen op een regelmatig tempo van 6,8% (2013), 3,9% (2014) en een vooruitzicht van 3,3% voor 2016.

 

Financiën: Herstellen van de kredietrating

Tijdens de twee laatste jaren ondervond Angola een lichte achteruitgang van zijn internationale kredietrating, toegekend door financiële instellingen zoals Moody’s, Standard & Poor en andere gelijksoortige kredietbeoordelaars. Vandaag zijn er sterke tekens van herstel van de financiële en macro-economische geloofwaardigheid van Angola op de internationale markt, zeer recent, in oktober 2015, beoordeelde Moody’s de rating aan Ba2, om de uitgifte van effecten en staatsobligaties toe te laten.

Angola is niet alleen actief op de lokale markt, maar doet ook transacties op de buitenlandse markten, in het bijzonder enkele recente verrichtingen voor de aankoop van Euro-obligaties, hetgeen het vertrouwen aantoont van de Europese markt in het financiële evenwicht van het land en van zijn huidig herstel naar een meer bestendig niveau. Angola heeft een buitenlandse schuld van ongeveer 27,6% van bruto binnenlands product (2014), hetgeen een comfortabele positie is vergeleken met sommigen ontwikkelingslanden.

Een ander geloofwaardig teken van herstel is de recente doorlichting van de intergouvernementele entiteit FATF-GAFI – de “Financial Action Task Force against Money Laundering”. De Minister van Financiën heeft verduidelijkt dat de evaluatie werd gemaakt om te bepalen in hoeverre Angola over de bekwaamheid beschikt om te voldoen aan de voorwaarden noodzakelijk voor de strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme. Dit is zeer goed voor het financiële systeem, het geeft aan de Angolese banken een bredere toegang tot de monetaire handel met het buitenland met correspondente banken (cash service), wat dus de aankoop van buitenlandse deviezen vergemakkelijkt, hetgeen noodzakelijk is voor internationale transacties.

 

 

Investeringen en BUSINESS OPPORTUNITEiten.

Vanuit het business-perspectief, kunnen de uitdagingen en de zwakheden die hierboven uiteengezet werden omgezet worden in opportuniteiten voor innovatie en diversificatie; firma’s kunnen op zoek gaan naar nieuwe initiatieven en telkens het ook mogelijk is, een deel van hun beschikbare middelen besteden aan nieuwe investeringsprojecten in verwante domeinen.

Privé-investeerders hebben een onbeperkte toegang tot al de economische sectoren, de ontwikkeling van strategische infrastructuren inbegrepen, uitgezonderd in industrieën die als “vertrouwelijk” worden beschouwd, op gebied van defensie en nationale veiligheid, die deel uitmaken van de verantwoordelijkheid van de Staat.

Sterke punten van de Angolese Markt

 • Overvloedige natuurlijke rijkdommen: olie, diamanten, rijke kustlijn, uitgebreide waterkrachtmogelijkheden met de mogelijkheid energie te produceren, tropisch klimaat met adequate regenval, diversiteit van fauna en flora, wijde akkervlakten.
 • Geschikte infrastructuur voor de ontwikkeling van doorgangswegen, belangrijk voor multimodaal transport (lucht, land en zee)
 • Publieke investeringen in de bouw en de modernisering van de economische en sociale infrastructuren (wegen en spoorwegen, havens en luchthavens, scholen en ziekenhuizen, dammen en krachtcentrales, telecommunicatie en energienetwerken, enz.)
 • Jonge werkkrachten, zeer actief en leergierig (bevolking van ongeveer 24,3 miljoen mensen met 50% onder 21) en een groeiende middenklasse.
 • Uitbreidende markt: lidstaat van SADC (Southern African Development Community, markt met meer dan 200 miljoen consumenten) en geprivilegieerde relaties met PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) landen (met meer dan 250 miljoen consumenten)
 • Geen aanwijzingen voor het voorkomen van natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen, cyclonen of vulkaanuitbarstingen die het menselijke leen en de rijkdommen zouden kunnen bedreigen.

 

 

De markt biedt uitstekende algemeen geldende business opportuniteiten voor bestaande en toekomstige investeerders, voornamelijk in de volgende sectoren:

 • Landbouw, landbouwindustrie en bosbouwkunde
  Machinerie, irrigatiesystemen, meststoffen, voedselindustrie, selectie en opslag.
 • Visserijindustrie
  Uitrusting en vissersmateriaal, vangst, verwerken van vis, enz.
 • Productie
  Verwerken van basisproducten en massaproductie van verbruiksgoederen
 • Onderwijs
  Tertiair onderwijs, technische- en beroepsopleidingen.
 • Gezondheidszorg
  Preventieve geneeskunde, farmaceutische industrie en gespecialiseerde diensten
 • Bank – en financiële diensten
  Verzekeringen, inleiding nieuwe financiële producten, hedgefonds, compliance regelgeving
 • ICT-informatie en technologie
  Veiligheidssystemen, e-commerce
 • Toerisme
  Infrastructuur, activiteiten en kleinhandel
 • Uitbreiden van de bevoorrading in de industrie van de diensten
  Franchising, zekerheid en veiligheid, uitgeverij en mediadiensten, enz…

 

 

APIEX: een nieuwkomer op het vlak van investering en promotie VAN DE uitvoer

 

Het “Investment Regulation” heeft bepaald dat de verantwoordelijkheid bij het evalueren en het toestaan van de voorstellen privéinvesteerders bij het uitvoerend orgaan van de regering ligt. In deze optiek werd het Angolan Agency for the Promotion of Investments and Exports (APIEX) opgericht in september 2015 decreet 184/15, als een nieuwe structuur onder controle van Het Ministerie van Handel, ter vervanging van het vorige “Angolan National Private Investment Agency” (ANIP).

APIEX heft tot doelstelling investeringen, export, merknamen en lokale producten te promoten, informatie en advies te verstrekken over het wettelijk kader voor privéinvesteerders en behartigen de institutionele marketing voor het verspreiden van het economische potentieel van het land en de business opportuniteiten. Met het hoofdkantoor in Luanda, mag het agentschap delegaties samenstellen

 

REDENEN OM TE INVESTEREN IN ANGOLA

 

 • Politieke stabiliteit in het land en in de streek.
 • Geprivilegieerde geografische ligging die het land op een strategische positie plaatst, dienende als een platform voor een gemakkelijke toegang tot binnenland (landen die ingesloten zijn) alsook tot de regionale markten van Zuid (SADC) en Centraal Afrikaanse gebieden (ECCAS en de Golf Van Guinea.
 • Aantrekkelijke business omgeving en geode groeivooruitzichten
 • Gestadig economisch groeitempo (jaarlijks gemiddelde 4,5%)
 • Een handelsbeleid op maat en aangepast aan de ontwikkelingsnoden van het land

Een wetgeving die privéinvesteerders beschermt: Angola heft de internationale overeenkomsten in verband met de bescherming van privé-investeerders ondertekend, namelijk de MIGA (World Bank Agency Multilateral Investment Guarantee), WIPO (World Intellectual Property Agency) en PC-PIIP (Paris Convention for the Protection of Intellectual Property).

 • Angola stapte net in een fase van transitie om over te gaan van Least Developed Country (LDC) (minst ontwikkelde landen) naar een Middle-Income Revenue Nation (middeninkomenslanden) tegen 2020. De resolutie werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, in februari 2016.

 

VOOR VERDERE INFOMATIE

 

Ministério do Comércio

Ministerie van Handel

 

Palácio de Vidro

Largo 4 de Fevereiro

Luanda – Angola

 

Ministério do Comércio

www.minco.gov.ao

Governo de Angola

www.governo.gov.ao

 

APIEX

Angolan Agency for Investment

and Export Promotion

 

Rua Kwamme NKrumah 164

Maianga

Luanda – Angola

 

T   + 244 222 39 14 34

F   + 244 222 39 33 81

 

www.apiexangola.co.ao

 

Ambassade van Angola in België

Ambassade van Angola in Brussel

 

Franz Merjaystraat 182

1180 Brussel – België

 

T   + 32 2 346 1880

F   + 32 2 344 0894

 

www.emb-angola-brux.org

 

Embaixada de Angola na Holanda

Ambassade van Angola in Nederland

 

Lange Voorhout 46

2514 EG S-Gravenhage

Nederland

 

T   + 31 70 302 0057

F   + 31 70 346 7861

 

www.angola-embassy.nl

 

Representação Comercial de Angola

Angola Trade Office in Benelux

 

Auguste Reyerslaan 161

1030 Brussel – België

 

T   + 32 2 219 5158

T   + 32 2 219 0635

F   + 32 2 219 43 42

angolatrade.benelux@skynet.be

www.angolatradeoffice.com