Interview met Peter van Blanckenberg – Head of Bilateral Section Egypt 

0
1485

U bent de vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel voor Egypte. Kunt u ons een overzicht geven van de economische situatie in het land? 

De grote en diverse economie van Egypte, de aanzienlijke rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen en de aanzienlijke arbeidsmarkt betekenen dat er een enorm potentieel is voor buitenlandse bedrijven. De Egyptische regering is erop gebrand om directe buitenlandse investeringen aan te trekken en zet zich in om buitenlandse investeerders een stabiele omgeving te bieden, met verschillende hervormingen die sinds 2014 zijn doorgevoerd om het ondernemingsklimaat te verbeteren.

Met name olie- en gasproductie, auto’s, ICT, productie en voedselverwerking zijn
belangrijke groeigebieden waar kansen liggen.

België is goed vertegenwoordigd in de wereld dankzij zijn economische reuzen, en in het bijzonder in Egypte met BESIX, leider in de bouw. Wat kunt u ons vertellen over de bouwsector van het land en het belang van de Belgische knowhow? 

De Egyptische bouwsector blijft een van de belangrijkste motoren van de economie. In 2016 noteerde de sector een groei van 10,3%, een opmerkelijke stijging in vergelijking met de voorgaande jaren.

Met een overwegend jonge bevolking van 92 miljoen inwoners, die voornamelijk geconcentreerd is in en rond de hoofdstad Caïro en in de Nijldelta, maakt de overheid van woningbouw en urbanisatie een prioriteit. Het ministerie van Woningbouw schat dat de komende vijf jaar jaarlijks 350.000 tot 500.000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd om de huidige bevolkingsgroei te kunnen bijhouden. Ook de nood aan transport- en energieinfrastructuur is prangend. (cijfers FIT)

De overheid zet daarnaast sterk in op het investeren in grootschalige projecten, zoals de New Administrative Capital en de Suez Canal Economic Development Zone.

Besix  is reeds geruime tijd heel actief in Egypte met verschillende projecten, vaak via Orascom als aandeelhouder (50%) van het bouwbedrijf . Besix bouwt momenteel het prestigeproject van het nieuwe Groot Egyptisch museum in Cairo.

U nam deel aan de verschillende economische delegaties die in de tweede helft van 2022 naar Egypte gingen. Wat zijn volgens u de synergieën die tot stand kunnen worden gebracht tussen de Kamer en de Egyptische economische kern?

Ik nam door omstandigheden niet deel aan de recente talrijke economische missies, maar in oktober hadden wij met CBL ACP de mensen van EBBA (Egyptian Belgian Business Association) met een inkomende missie te gast te gast en op dat moment hebben we onze banden met hen versterkt via een MOU. Er werden terzelfdertijd ook afspraken gemaakt met de Economische dienst van de  Egyptische Ambassade in Brussel om hecht samen te werken.