De blauwe economie- Een verbindingspunt tussen het Groothertogdom Luxemburg en de Republiek Kaapverdië

0
6959

De zee is de toekomst van de Aarde. Een boodschap die in Luxemburg duidelijk is begrepen.

Zich zomaar in de blauwe economie storten is wel een atypische keuze voor een ingesloten land, maar in het geval van Luxemburg blijkt het echt uit te draaien op een succes van de differentiatiepolitiek. De Luxemburgse maritieme sector groepeert zich blijkbaar wel rond zes economische activiteitenpijlers en rond een bijkomende waarde die te maken heeft met de maritieme logistiek, de dienstenlevering, de maritieme handel, de zekerheid en de veiligheid van het maritiem vervoer, de scheepsbouw en de recherche.

Laat ons beginnen met de maritieme logistiek die voor het Groothertogdom Luxemburg essentieel is. Gezien 90% van de buitenlandse handel van de Europese Unie en 40% van haar binnenlandse handel via de zee gebeurt, is het ondenkbaar dat een land van de zee afgescheiden blijft, zelfs en vooral voor een ingesloten land. Luxemburg is erin geslaagd zich uit te rusten met hoog performante infrastructuren die de insluiting relativeren en het vervoer van de goederen van en naar de havens van de Noordzee, van de Hanze en van de Middellandse zee vergemakkelijken. Denk op de eerste plaats aan de Container Terminal van Bettembourg en de rivierhaven in Mertert.

De aanwezigheid van reders en van volle zee scheepsoperatoren in Luxemburg, verleent aan het land toegang tot verschillende handels – en financiële kansen die de maritieme activiteiten aanbieden. Een Luxemburgse koopvaardij is een tweede factor die de insluiting tegenwerkt. Het Luxemburgs maritieme register, die zonet zijn 25 jaar bestaan heeft gevierd, telt in februari 2016 225 handelsschepen goed voor een volume van 2,8 miljoen ton. De reders, de rederij en de baggerfirma’s hebben voornamelijk voor twee redenen het anker uitgeworpen in Luxemburg: een algemeen gunstig regime voor de investeerders en een maritieme administratie erkend voor zijn kwaliteit en zijn vakkundigheid. We merken eveneens op dat een groot aantal offshore booreilanden via Luxemburgse firma’s bewaard worden.

In 1990 werd een maritiem register opgestart in het Groothertogdom. Dit heeft met zich meegebracht dat de talrijke ingeschreven schepen verwante economische activiteiten hebben doen ontluiken in de plaatselijke banken, de advocatenkantoren, de consulenten, de verzekeringsmaatschappijen. Het heeft ook de financiële markt aangezet om producten en diensten te ontwikkelen gericht naar professionelen van de maritieme sector. Luxemburg heeft zo de investeringsfondsen voor de blauwe economie bewaard en biedt vooruitzicht voor de islamitische financiën. De verscheidenheid van de 56 firma’s verenigd in de Luxemburgse Maritieme Cluster is een duidelijk voorbeeld van de talrijke vertakkingen van de koopvaardijsector in het meer traditioneel economisch netwerk van het Groothertogdom.

De Luxemburgse deskundigheid op het gebied van maritieme veiligheid en zekerheid is minder zichtbaar, ondanks het feit dat de deelname van het land aan de strijd tegen piraterij in de Hoorn van Afrika niet onopgemerkt gebleven is voor de media. De knowhow, geconcentreerd in verschillende ondernemingen met wereldwijde uitstraling, maakt het mogelijk maritieme toezichtsopdrachten uit te voeren, alsook de strijd tegen de piraterij , de smokkel en de vervuiling aan te pakken. Er worden eveneens oplossingen aangeboden op het vlak van telecommunicatie om de schepen op volle zee te kunnen volgen vanuit het vasteland. Luxemburgse firma’s bieden ook opleidingen aan in deze materie.

 

Ook de sector van de scheepsbouw is vertegenwoordigd in het Groothertogdom. Het staal, bij uitstek het bouwmateriaal voor schepen, is een oude traditie in Luxemburg. De firma Arcelor Mittal organiseert zelfs de ontwikkeling van haar zaken met de scheepswerven vanuit Luxemburg. Het land staat ook aan de top van het onderzoek naar nieuwe bouwmaterialen en beschikt daarenboven over een aanbod aan uitrustingen die de impact van de schepen op het milieu verlagen (herbehandeling van het water, de dampen). Een scheepswerf is zich nu bezig met het vestigen van zijn aankoopcentrale in het Groothertogdom en zal dusdanig gemakkelijker kunnen putten uit het plaatselijke aanbod.

 

Luxemburg biedt onderdak aan verschillende onderzoekscentra alsook aan firma’s die aan de top van de vernieuwing staan. Sinds enkele jaren, merkt het land de ontwikkeling van een deskundigheid op het gebied van de mariene biologie. Deze evolutie draagt bij tot de intellectuele en wetenschappelijke uitstraling van Luxemburg, maar vooral tot de vooruitgang van het onderzoek.